Annonce

Annoncer af i dag er også online annoncer, men her er det print annoncer det handler om. Mange eksperter har gang på gang dømt print annoncering ude - nu handler det om online markedsføring og sociale media. Og det er da rigtigt, at den elektroniske online platform med dens ufattelige tsunamier af muligheder er udfordrende, effektivt og dermed interessant i markedsførings sammenhæng. Det betyder dog ikke at print annoncer mister deres eksistensberettigelse med et fingerknips - de får blot en anden og for de fleste annoncører måske mere nedprioriteret rolle på media palletten når markedsføringsbudgettet fastlægges. Der er stadig gode afsætnings points i at arbejde med samspil og synergi i brugen af de forskellige platforme og media.
Se eksempler på voresannoncer >