Online brochure for CLS Behring

Markedsføring af tandspecialisten hjemmeside

Kunde: CSL Behring


Medicinalproducenten CSL Behring beskæftiger over 9.000 mennesker i 19 lande og er global markedsleder indenfor den plasmaprotein bioterapeutiske industri. Produkterne benyttes til behandling af sjældne og alvorlige sygdomme.


Opgave brief:

CSL Behring ønskede en større tilgængelighed af information og dokumentation for produktet Privigen på det nordiske marked overfor målgruppen læger og øvrig hospitalspersonale. Til dato havde disse oplysninger været samlet i en tryksag til hvert land i A4 format. Tryksagen bliver anvendt som opslagsværk hos praktiserende læger og på hospitaler. Det var også et ønske at få reduceret sideantallet - men uden at ændre på selve indholdet.

Løsning:

Det er dyrt, tidskrævende og besværligt at trykke og distribuere store tryksager, som fra tid til anden også skal redigeres og dermed produceres på ny. Løsningen var at få lagt tingene online på CSL Behrings website. Vi valgte at udarbejde en online brochure udgave, som i design minder om tryksagen, men i funktion minder om et microsite. Vi disponerede indholdet, så sideantallet blev halveret og afsnittene valgbare med henblik på en nem og hurtig navigation. Vi tilbød naturligvis også brochuren online som PDF download.

Resultat:

Målgruppen har taget særdeles godt i mod online brochuren. Meldingerne er indtil videre, at denne version når ud til mange flere kolleger end den trykte og at det er blevet hurtigere at finde de konkrete oplysninger man søger i brochuren.

Link til løsning:

Link til CSL Behrings online brochure >

Mere information om CSL Behring:

Link til CSL Behrings hjemmeside >

Øvrigt:

Herudover laver vi bl.a. film, direct mails, annoncer, messematerialer, indsalgs- og informationsmaterialer for CSL Behring


Har du lyst til at høre mere om online markedsføring ? Kontakt os her

 Relaterede cases

case om online brochure
case om hjemmeside projekt
Se eksempler på vores hjemmesider og webdesigns >