Hvad er en direct mail

En direct mail er som udgangspunkt et brev eller en tryksag, som bliver postet til en specifik målgruppe. Form, indhold og distributionsform kan dog sagtens være anderledes og mere kreativ.

Til forskel fra en husstandsomdelt reklame - som trods betegnelsen også kan distribueres virksomheder alene - er en direct mail mere målrettet. Jo mere præcis en direct mail kampagne rammer og jo mere relevant den er for modtageren, jo bedre bliver responsen.

Skyd med skarpt når du direct mailer din målgruppe. Anvend personnavnet på modtageren i virksomheden. Er det ikke muligt, så brug stillingsbetegnelsen (”personalechefen”), jobfunktionen (”den HR-ansvarlige”) eller afdelingen i virksomheden (”personaleafdelingen”).