tekst tekst tekst tekst

Made (to succeed) in Denmark

Kunde: Integrationsministeriet


Integrationsministeriet laver bl.a. kampagnearbejde på udlændige og integrationsområdet, hvor ministeriet er drivkraft for, at nyankomne udlændinge hurtigst muligt kommer i arbejde, lærer dansk og får en god start i Danmark. En af de største udfordringer på området er, at sikre ligeværd og fællesskab ved at forebygge isolation, dannelse af ghetto samfund og radikalisering.

Opgave brief:

En tryksag omhandlende projektet Dansk Arbejdspladskultur (DAKU), som involverer 7 større danske arbejdspladser og deres erfaringer med den specielle kultur der er i Danmark. Hver arbejdsplads bidrog med mindst en medarbejder, der fungerede som ”kulturagent”. Efter at have gennemgået uddannelse og træning, fik kulturagenterne til opgave at beskrive kulturen på deres respektive arbejdspladser. Det er disse fortællinger, der i samspil med tjeklister til både virksomheder og nydanskere samt ekspertinterviews skulle udgøre indholdet i tryksagen. Målgrupperne var nydanskere til information og danske arbejdspladser (private samt offentlige) til inspiration.

Løsning:

En anderledes tryksag som ville skille sig markant ud fra andre informationsmaterialer. Indholdet var utrolig spændende. Det skulle idé og layout afspejle. Vi valgte en magasinform til designet. Herefter udarbejdede vi omslaget i kraftigt karton, så det blev til en slags omkransende emballage med en speciel flap-lukning på forsiden. Som et ekstra krydderi tilførte vi magasinet en gumme overflade, for at øge gemmeværdien og få følesansen aktiveret hos modtagerne.

Information om DAKU projektet:

Link til info om projekt resultater Integrationsministeriets hjemmeside >

Link til løsning:

Se tryksagen som e-magasin >
Link til DAKU kampagne site >

Øvrigt:

Statistisk set er Danmark det land i Europa, der har flest etniske minoriteter tilknyttet arbejdsmarkedet. Andelen af nydanskere på arbejdsmarkedet er stærk stigende og undersøgelser har vist, at virksomheder i stort omfang mener, det er nødvendigt for nydanskere at kunne tilegne sig et bedre kendskab til vores arbejdspladskultur inden den enkelte nydansker starter på en arbejdsplads i Danmark. Det vil på kort sigt kunne forbedre og styrke nydanskernes muligheder på deres arbejdsplads og på længere sigt være befordrende for job-fastholdelsen.

Her på reklamebureauet har vi arbejdet på mange kommunikationsprojekter omhandlende kulturel forskellighed og mangfoldighed. DAKU projektet er et af disse. Projektet har ikke blot gruppen af arbejdssøgende nydanskere men også danske arbejdspladser (private så vel som offentlige) som målgruppe. I samarbejde med Integrationsministeriet, Foreningen Nydansker og CABI har vi udviklet en række kampagnematerialer og kampagnesite med fremadrettet mulighed for brugerinvolvering. En række danske virksomheder har bidraget med deres egne historier på området – her i blandt DanishCrown, DSB og Hotel Scandic.Har du lyst til at høre mere om markedsføring ? Kontakt os herRelaterede cases

Hjemmeside for Red Orangutangen >
Hjemmeside for Optiker Sommer >