Nyhedsbrev / newsletter

Ved udsendelsen af nyhedsbreve har du mulighed for at komme tættere på dine kunder og andre der interesserer sig for din virksomhed og dens produkter. En hurtig og billig form for markedsføring. Skal du have succes med dit nyhedsbrev skal være interessant skrevet og relevant for modtageren. Det skal udsendes jævnligt. Ikke for tit, så modtagerne bliver generet og framelder sig. Ikke for sjældent, så modtagerne glemmer at din virksomhed og at de har tilmeldt sig nyhedsbrevet..