ruderdals kommuneruderdals kommuneruderdals kommune

Rudersdal Kommune

Kunde: Rudersdal Kommunes Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg


Opgave brief:

Rudersdal er en af Danmarks rigeste kommuner, men arbejdsløsheden blandt de 18- 30-årige nydanskere var høj. Kommune ønskede at gå nye veje i bekæmpelsen af dette problem hos kommunens unge ved brug af ressourcestærke mentorer, som skulle findes i lokalområdet.

Mentorerne skulle på ulønnet frivillig basis introducere de unge for det, de manglede – nemlig netværk og jobmuligheder. Vores opgave var at markedsføre projektet overfor potentielle mentorer i Rudersdals erhvervsliv, som var inviteret til et kick-off arrangement. Opgaven skulle holdes indenfor et meget begrænset budget.

Løsning:

Arbejdsløsheden blandt de unge nydanskere i kommunen var 23 %. Et alarmerende højt tal, som vi tog udgangspunkt i til kommunikationsdelen. Vi navngav derfor ganske enkelt projektet ud fra den centrale problemstilling/løsning: ”BRYD 23 %”. Logodesignet fik tillige et smadret look.

Modtagerne fik en lille gimmick udleveret. En plade hvor ”23 %” var laserudskåret på forsiden. På bagsiden en lille introtekst med QR kode til et kampagnesite med yderligere information. Her kunne besøgende naturligvis online tilmelde sig projektet som mentor.

Gimmicken for BRYD 23 % var udarbejdet i flamingo – som deltagerne nemt havde mulighed for at bryde uden det store besvær. Nøjagtig som problemstillingen i lokalsamfundet.

Resultat:

Rudersdal Kommune oplevede et fantastisk resultat, da ikke mindre end 5 chefer for byens største virksomheder tilmeldte sig BRYD 23 % allerede på selve kick-off mødet.

Link til løsning

Projektets kampagnesite >
Omtale i Rudersdal Avis >


Mere information om BRYD 23 %:

Link til Rudersdal Kommunes hjemmeside >


Har du lyst til at høre mere om markedsføring? Kontakt os herRelaterede cases

Hjemmeside for McDiversity >
Hjemmeside for TH mur & fliser >